materias
 colecciones
 revistas
 autores/as
 destacados
 catálogo
 
 ebooks
Ecología Política
Mientras tanto
Quaderns de la Mediterrània
Libros Libres

 

 

 

 


Icaria  Breus Clàssics d´Antropologia


Obres d´autors de primera fila, reconegudes com a bàsiques en l´evolució del saber antropològic i com a aportacions teòriques de referència obligada, malgrat ser inèdites o gairabé introbables fins ara a l´Estat espanyol.
Aquesta col·lecció ofereix tant als estudiosos com a un públic molt més ampli -ja que les temàtiques abordades són d´interés general- la possibilitat d´accedir a algunes de les peces literàries de les quals l´antropologia ha extret una part important del seu prestigi entre les ciències.