materias
 colecciones
 revistas
 autores/as
 destacados
 catálogo
 
 ebooks
Ecología Política
Mientras tanto
Quaderns de la Mediterrània
Libros Libres

 

 

 

 


Educació, dones i història

Imagen de  Educació, dones i història Una aproximació didàctica

Educació, dones i història


Una aproximació didàctica
Julia Cabaleiro


Ακαδημεια, 60
Educación
Feminismo
Historia
ISBN: 9788474268249
Año Publicación: 2005
páginas: 168
PVP: 12 €
Bookmark and Share
La relació de les dones amb el món del coneixement va sovint acompanyada d´un fort sentiment d´estranyesa, derivat de l´aprenentatge que ens desplaça com a subjectes d´aquest. Correspon a les historiadores i a les professores posar fi a la manca de coneixement de l´experiència històrica femenina, posant-la a l´abast de les alumnes i els alumnes. L´objectiu d´aquesta recerca és, doncs, trobar les bases de fonamentació de la incorporació de la història de les dones al currículum, i concretar aquesta incorporació en línies d´actuació didàctica dins del marc educatiu de l´ESO.

Per assolir-lo, Julia Cabaleiro estructura l´obra en dues parts complementàries. La primera tracta la coeducació com a marc educatiu general i analitza les línies d´investigació que consideren els subjectes femenins de l´educació i les seves interrelacions. A la segona part s´hi delimita una proposta general de tres línies d´aplicació de la història de les dones que permetin comptabilitzar l´estudi dels diferents períodes històrics amb formes diverses de transmissió de la memòria femenina.

Fa anys Virginia Woolf es preguntava quina era la finalitat de l´educació i quina la classe de societat, la classe d´éssers humans que aquesta educació havia de procurar produir. Aquesta recerca és, en realitat, la recerca d´una manera de respondre aquesta pregunta.