materias
 colecciones
 revistas
 autores/as
 destacados
 catálogo
 
 ebooks
Ecología Política
Mientras tanto
Quaderns de la Mediterrània
Libros Libres

 

 

 

 


Antropologia del parentiu

Imagen de  Antropologia del parentiu La diversitat cultural de les relacions familiars

Antropologia del parentiu


La diversitat cultural de les relacions familiars
Adela García (ed.)
Mireia Mascarell (ed.)
Xavier Roigé (ed.)Antropología, 7
Antropologí­a
Sexualidad y género
ISBN: 9788474263527
Año Publicación: 1998
páginas: 424
PVP: 19.5 €
Bookmark and Share
Els treballs aplegats en aquest llibre mostren mirades diferents sobre el parentiu, des de temàtiques i des d´àmbits allunyats en el temps i en l´espai.Però per sobre de les diferències, i fins i tot de les posicions teòriques diverses, que reflexen aquests articles, pot trobar-s´hi un mateix fil conductor, reflectit en el títol: la diversitat cultural de les relacions familiars.

Avui en dia estem molt acostumats a sentir un discurs que preconitza la idea que en el domini familiar s´està produint una homogeneïtzació de les pràctiques demogràfiques, culturals i ideològiques, de manera que la família està tendint vers l´idèntic.L´objectiu que perseguim en aquest llibre consisteix en conèixer millor la continuïtat i el canvi, I´homogeneïtat i la diversitat de les formes culturals de les relacions de parentiu.
La comparació de realitats culturals diverses (urbanes i rurals, históriques i actuals, europees i extraeuropees) permet entreveure les continuïtats i els canvis, l´homogenïtat i la diversitat del parentiu. El mosaic de temes proposats en aquest llibre insisteix en la diversitat de cultures del parentiu, ja sigui en la perspectiva històrica (segle XVIII, XIX, actualitat), geogràfica (Turquia, Marroc, Macau, Irlanda, Castella, Equador, França, diverses zones de Catalunya), i de diferents grup socials i culturals.L´origen d´aquest llibre es troba en la trajectòria del Grup d´Estudis sobre Família i Parentiu i aplega bàsicament els treballs presentats als seminaris portats a terme des de la seva creació l´any 1991 fins al 1995.