materias
 colecciones
 revistas
 autores/as
 destacados
 catálogo
 
 ebooks
Ecología Política
Mientras tanto
Quaderns de la Mediterrània
Libros Libres

 

 

 

 


El Magrib

Imagen de  El Magrib

El MagribCarme Pallerol
Eduard Navarro
Montse VilellaEducación Global
Educación
ISBN: 978-84-7426-535-1
páginas: 54
PVP: 5 €
Bookmark and Share
Tot i que en els últims anys l´educació intercultural ha avançat força, creiem necessària l´edició d´aquests materials per tal de contribuir a la reflexió sobre el tema intercultural en un moment de grans canvis que afecten l´escola, especialment en la secundària obligatòria, canvis que, entre d´altres coses, han portat a integrar l’educació en valors en el currículum oficial (que no en la pràctica quotidiana). Quant a l’estructura dels materials, els publiquem en quatre llibres dedicats a les quatre cultures que tractem (Magrib, Àfrica Negra, Centre i Sud-Amèrica i Poble gitano) de manera que seran més lleugers i pràctics de treballar. Alhora, tots ells disposen d´una estructura comuna que es basa en quatre apartats, que són:
1. Fem una mica d´història, on es fa un repàs històric que ens permeti entendre millor aquella cultura.
2. Acostem-nos a...!, on es donen aspectes culturals que ens acostin a aquest poble.
3. Una cultura més propera del que pensem, que pretén fer-nos veure com molts aspectes de la nostra cultura procedeixen del mestissatge amb les cultures que treballem.
4. Coneguem la realitat actual de... que ens servirà per informar-nos de la situació actual de les cultures i les persones que hi pertanyen i amb les quals convivim.

Aquest volum s´inicia amb una pregunta: què és per a tu un magribí, un musulmà, un moro, un berber, un àrab o un islamista? La població del nord d´Àfrica és heterogènia. No podem pensar que tots els àrabs són iguals, que la manera de parlar l´àrab, per exemple, a Tunísia i al Marroc, és idéntica, que el Magrib està poblat només per àrabs, etc. Pel Magrib hi han passat poblacions vingudes de Somàlia, Eritrea, lemen, Ornan... També hi han tingut relació i presència els grecs, els romans, els visigots, i, és clar, els àrabs i els turcs, i cal també parlar dels berbers.