materias
 colecciones
 revistas
 autores/as
 destacados
 catálogo
 
 ebooks
Ecología Política
Mientras tanto
Quaderns de la Mediterrània
Libros Libres

 

 

 

 


Mercat d´històries

Imagen de  Mercat d´històries Relats i poemes d`Àfrica i el Carib

La nova literatura que es fa a Àfrica i al Carib, hereva sens dubte de ´´grans avantpassats´´, és extraordinàriament viva. Preocupada per parlar del món i per contar el seu ´´món´´, amb energia creadora, literatura d´exili o de diàspora, de mestissatge cultural, que es nega a circumscriure´s en una mal determinada categoria d´´´africanitat´´ o ´´literatura étnica´´, i que afirma, en canvi, una vocació universal jugant amb totes les estratègies narratives, trencant tabús: divuit autors d`una Àfrica i un Carib nous prenent la paraula en aquest Mercat d´històries.


Información Relacionada